Klubben

Gotlands Taxklubb bildades den 5 februari 1963

Första protokollet från den 5 februari 1963

”Sammanträdet hade kungjorts i de tre gotlandstidningarna, samt genom personliga kontakter. Sammankallande var Herrar Lennart Bergström och Ewald Mutas. Ett femtontal intresserade hade infunnit sig. Sedan Lennart Bergström skisserat den blivande verksamheten och förhållandet till Svenska Taxklubben och Svenska Kennelklubben, ställdes frågan om bildandet av en lokal Taxklubb på Gotland, vilken fråga besvarades med ett enhälligt ja”.

§ 5

Till ordförande valdes herr Lennart Bergström och till övriga ledamöter fru Birgit Thyring, herrar Ewald Mutas, Ulf-Göran Petterson, Sigurd Andersson, Lars-Åke Bergström och Willy Ahlin, och till suppleanter Arne Wiberg och Nils Nyström.

Utdrag från 1963 års verksamhetsberättelse

Från starten fick klubben 32 medlemmar och vid årets slut hade medlemsantalet ökat till 54 medlemmar, varav en ständig medlem. Den yttre verksamheten har förutom en taxträff, omfattat utställning den 1 september, samt ett drevprov.

Utställningen blev en framgång, med 47 anmälda taxar. Deltagandet från fastlandet blev ej det väntande. Bäst lyckades Träskviddens Kim, ägare Anna Pettersson, uppfödare Ewald Mutas. Domare var Tage Karlsson Stockholm.

Debututställningen får betraktas som lyckad, både beträffande deltagarantalet och kvalitéen på taxarna.

Jaktprovet blev ett misslyckande med endast en startande tax. Provet ägde rum under sämsta tänkbara förhållanden, storm och regn. Svårigheten att ställa om kanindrivande taxar- och som sådan har taxen huvudsakligen används på Gotland, till har drivande taxar är påtaglig. Även den härjande myxomatosen, har gjort träningar och jakt mindre tilltalande..

En klubbmedlem har under året godkänts som drevprovsdomare.

Kommentar: Ekonomin var under det första året av naturliga skäl ej den bästa. Ordförande Lennart Bergström, erbjöd sig att förskottera underskottet som hade uppstått.

Text: Åke Dansell

GTK huvudsponsor

image001

Ny medlem?

Är du inte medlem men skulle vilja bli med i vår gemenskap? Betala in medlemsavgiften 300kr på Svenska Kennelklubbens Plusgiro:83 24 00-6.

Förutom att du får möjlighet att vara med på våra trevliga aktiviteter så får du tidningen Taxen 5 ggr/år med mycket intressant att läsa bland annat.
Du vet väl att du får gratis medlemskap första året när du är ny taxägare. Vill du ställa ut eller tävla med din tax måste du vara med i Svenska Kennelklubben eller en specialhundklubb som är ansluten till SKK. Svenska Taxklubben är en sådan organisation.

English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Copyright 2013 Gotlands Taxklubb | Created by R.Martis / WisPrint AB with QualityJoomlaTemplates. Custom text here