Articles

Verksamhetsberättelse för 2020

Gotlands Taxklubb

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020

Styrelsen för Gotlands Taxklubb får härmed för verksamhetsåret 2020 avge följande berättelse.

Allmänt

Verksamhetsåret 2020 gick tyvärr inte att genomföra enligt plan på grund av rådande pandemi.

Vi är tacksamma för den verksamhet vi trots detta lyckades genomföra, mycket tack vare stöd, sponsring, intresse och inte minst medlemmarnas engagemang.

Varken vårutställningen eller höstutställningen kunde genomföras på grund av rådande restriktioner. SKK beslutade under våren att all verksamhet som samlade fler än 10 personer skulle ställas in och då gick det inte att genomföra vårutställningen. Desto mer laddade var vi inför höstutställningen då det länge såg ut som att vi skulle kunna genomföra den enligt plan, lördagen den 14 november. Tyvärr kom nya restriktioner så sent som torsdagen samma vecka som gjorde att den fick ställas in med mycket kort varsel. Vi hade anmälningsrekord och det var många som var besvikna men alla var förstående för beslutet att ställa in under rådande förhållanden.

På viltspårsidan har det varit lite upp och ner. Vi hade ett ganska stort intresse inför viltspårkursen, med många hundar från andra raser. Tyvärr fick vi tacka nej till dem p.g.a SKK s restriktioner. Kursen kunde dock genomföras med enbart taxar. Vårens ordinarie prov fick ställas in. Höstens ordinarie prov kunde vi dock genomföra, även om det fick bli med restriktioner. Vid provet startade 13 hundar varav 9 taxar. Även om det blev en rejäl minskning av deltagare på ordinarie prov så hade vi desto fler på rörliga under sommaren. Inte mindre än 36 prov har genomförts, många av andra raser.

Att intresset för att meritera sina hundar på drev varierar kunde vi verkligen konstatera i år. Till det första ordinarie provet var endast 3 hundar anmälda. Till det andra ordinarie provet var endast 4 hundar anmälda. Proven kunde genomföras i november och i december under i stort sett likartade förhållanden. Flera hundar har även startat på drevprov både under januari och någon under hösten.

SM-tävlingen i viltspår blev inställd och kunde inte genomföras på grund av rådande pandemi.

SM-tävlingen i drev som skulle avgöras i Skaraborg fick ställas in p.g.a. pandemin.

Trots mycket inställd verksamhet så har ekonomin gått bra och vi redovisar en bra vinst för årets verksamhet.

Då mycket av vår planerade verksamhet inte kunnat genomföras på grund av rådande pandemi så kan vi tyvärr inte heller dela ut många av klubbens vandringspriser.

Vi är ytterst tacksamma för det stöd och de bidrag vi fått av medlemmar och andra sponsorer.

 

 

English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Copyright 2013 Gotlands Taxklubb | Created by R.Martis / WisPrint AB with QualityJoomlaTemplates. Custom text here