Articles

Verksamhetsberättelse för 2021

Gotlands Taxklubb

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021

Styrelsen för Gotlands Taxklubb får härmed för verksamhetsåret 2021 avge följande berättelse.

Allmänt

Verksamhetsåret 2021 påverkades en hel del av den rådande pandemin men mycket av verksamheten kunde ändå genomföras.

Vi är tacksamma för den verksamhet vi trots fortsatt pandemi ändå lyckades genomföra, mycket tack vare stöd, sponsring, intresse och inte minst medlemmarnas engagemang.

Året inleddes med inställt årsmöte varpå hela styrelsen fick sitta kvar på ett extra år på sina poster.

Vårens utställning fick flyttas till sommaren och som vanligt så arrangerades den på samma plats som övriga jakthundsklubbar. Att många inte kunnat ställa ut på länge märktes på deltagarantalet som var riktigt stort, trots att endast gotlandsägda hundar fick starta på grund av restriktionerna. Höstutställningen kunde genomföras utan några problem från pandemin annat än att vi hade deltagarrekord på den vilket gav oss lite utmaningar med planering och extra domare.

På våren brukar också vi normalt ha spårkurs men den fick flyttas till sensommaren för att kunna genomföras. Vi kunde dock genomföra vårens ordinarie spårprov då pandemin och restriktionerna ändå hade lättat så pass att det gick genomföra med särskilda restriktioner. Höstens ordinarie spårprov kunde genomföras i stort sett som vanligt och vi kunde även ha prisutdelning på plats vilket var uppskattat efter långt uppehåll. Många hundar av andra raser har deltagit i våra prov vilket vi tycker är glädjande.

Att intresset för att meritera sina hundar på drev varierar och liksom förra året var endast tre hundar anmälda till det första ordinarie drevprovet. Till det andra ordinarie drevprovet startade fyra hundar. Dock ser det ut som att intresset från fastlandet att meritera sina hundar på drev har ökat då tre av ekipagen på de ordinarie drevproven kom från fastlandet vilket är glädjande. Det andra ordinarie provet fick flyttas från december till januari på grund av dåligt före.

Vi valde att inte skicka någon representant till SM-tävlingen i viltspår 2021.

Vi hade en reserv till Drev.SM som tyvärr inte fick starta i år.

Ekonomin har pandemin till trots gått bra och vi redovisar en vinst för årets verksamhet vilket är mycket glädjande i dessa tider.

Vi är ytterst tacksamma för det stöd och de bidrag vi fått av medlemmar och andra sponsorer.

Styrelsen

Klubbens styrelse har under året utgjorts av: ordförande Joakim Åberg, kassör Christer Christiansson, sekreterare Pia Ahlquist samt ledamöterna Roland Johansson, Carina Eskelin, Sanna Björklund, Johan Hellström, Linnéa Björkegren och Roger Johansson. Styrelsen har endast hållit 4 protokollförda styrelsemöten på grund av pandemin.  Härutöver har en del AU- och kommittésammanträden hållits.

Arbetsutskottet har bestått av ordförande, sekreterare och kassör.      

Ekonomi
Årets resultat visar på ett överskott och vi anser klubbens ekonomi vara mycket god.
I övrigt hänvisas till den ekonomiska berättelsen.

Medlemsantal

Klubben hade vid årets slut 105 medlemmar.

Utställningar

Vårutställningen
Vi kunde ju inte genomföra vårens planerade utställning. Istället blev den flyttad till sommaren och genomfördes den 3 juli vid kungsgården i Roma tillsammans med de övriga jakthundklubbarna på ön. På grund av rådande restriktioner bestämdes tidigt att endast ha gotlandsägda hundar på utställningen för att vi säkrare skulle kunna genomföra den. Trots att endast gotlandsägda hundar var välkomna så var hela 85 ekipage anmälda, varav 22 taxar. Domare var Arvid Göransson.
De bästa resultaten i BIS-finalerna blev:
BIS1Tappialan Aarrejahti, ägare Carina Eskelin, Visby
BIS2 Bothnia`s Zc Edla Rödlöga, ägare Margareta Paulin Nyström Slite
BIS3 Lillsjöskogens Bossa Nova, ägare Ulla Cato Lundgren Visby
BIS4 Kung Karls Laura Ashley, ägare Carina Eskelin Visby

Bästa vetaren
1 Kung Karls Laura Ashley, ägare Carina Eskelin, Visby
2 Ruskabackens Darjeeling, ägare/Uppf Kristina Lilja, Visby

BIS Junior
1. Ruskabackens Allena, ägare Kristina Lilja, Visby
2. Rågläntans Åzzi, ägare Dennis Samuelsson, Bro 

BIS Valp
1. Heatwave Queen Of Hearts, ägare Märta Syren Anga

Höstutställningen
Höstutställningen var som vanligt förlagd till Skyttehallen på gamla A7 i år i samarbete med Gotlands Beagleklubb, Bassetklubben och Dreverklubben. Sammanlagt 118 hundar var anmälda till dagen så vi var tvungen att ta in en extra domare, Håkan Hedekäll, som dömde Beagle, Drever och valparna. Bengt-Åke Bogren dömde Basset och Tax. Totalt var hela 59 taxar anmälda vilket var mycket glädjande.
Bästa tax och BIS2 blev NOJV-19 Bellamis Break A Leg, ägare och uppfödare Susanne Segersten.

Stort GRATTIS till alla och stort TACK till alla sponsorer!
TACK även till alla som hjälpte till på utställningarna!

Ringträning
Inför vårutställningen anordnades två nyttiga och uppskattade ringträningar i Tallunden i Visby under ledning av Carina Eskelin.

Utställningskommittén
I utställningskommittén ingick Carina Eskelin, Linnéa Björkegren och Joakim Åberg.

Viltspår

Viltspårprov och utbildning av viltspårhundar är en del av klubbens verksamhet, inte bara för att aktivera både hundar och hussar/mattar.  Hundarna tycker det är roligt och en duktig eftersökshund är inte bara bra att ha, den är även nödvändig för den jaktintresserade.
Även i år anordnades en viltspårkurs, dock flyttades kursen till att starta den 15 augusti så att kursen precis skulle hinna avslutas innan höstens ordinarie spårprov. Den lockade ett 15-tal intresserade deltagare.
Ett stort tack till alla engagerade instruktörer!

Vårprovet

Vårens ordinarie viltspår kunde genomföras trots allt, fast med vissa restriktioner. Till provet hade 10 hundar anmälts, en tax i anlagsklass och sju i öppen klass, samt två av annan ras. Provet hölls som vanligt i de alltid så viltrika Follingboskogarna i ganska svalt vårväder. Resultatet är som följer:

Anlagsklass:  Ingen godkänd.

Öppen klass:

1:a pris och provets bästa hund blev Fagermons Ofelia, äg Siw Franzén Follingbo. 1:a pris tildelades även Quickmatch Svala Virre, äg Bert Lindvall Träkumla, Alegnis Sportiga Marie, flatcoated retriever, äg Per Lindström Boge

2:a pris Zelmaas Faxe,äg Charlotte Hammarberg Follingbo, Björshult Colour of Spring, flatcoated retriever, äg Per Lindström Boge

3:e pris Black Boots Confina, äg Ulla Cato-Lundgren Visby

Höstprovet

Till höstens och årets sista ordinarie viltspår var 15 hundar anmälda, sju i öppen klass och inte mindre än åtta i anlagsklassen. 13 hundar var taxar, två av annan ras. Provet avgjordes som vanligt i Follingboskogen, i som vanligt viltrika marker och, också som vanligt, i vackert sensommarväder. Nu när SKK släppt lite på restriktionerna så kunde provet genomföras ungefär som vanligt, med kollegium på plats, med redovisning och kommentarer och med prisutdelning. Deltagarna kunde även bjudas på förtäring denna gång.

Av de sju anlagshundarna som kom till start var det inte mindre än sex som klarade provet. Det måste nämnas att alla hade varit med på klubbens viltspårkurs. Den som inte klarade sig hade inte varit med på kursen. Nu var det inte det som var problemet, hunden råkade tyvärr ut för en kraftig viltstörning och fick därför ett ingripande. I övrigt hade det gått bra.

Öppenklasshundarna hade det däremot kämpigare. Tyvärr gick bara två till pris. Bäst gick det återigen för Fagermons Ofelia, ägare Siw Franzén, med 1:a och 42 poäng. 3:e pris Alegnis Sportiga Marie, flatcoated retriever, äg Per Lindström Boge.

Resultat: Godkända i anlagsklass och uppklassade blev: Rågläntans Z-a, KN, äg Jörgen Samuelsson Fole, Rågläntans Åzzi, KN, äg Dennis Samuelsson Bro, Bothnias ZC Edla Rödlöga, LK, äg Margareta Nyström-Paulin Slite, Eiarö Cognac Cordon Blue, SN, äg Björn Karlbom Lärbro, Ruskabackens Allena, SN, äg Kristina Lilja Visby, Chanie, schäfer, äg Lena Olofsson Visby.

Klubbmästare viltspår 2021

Fagermons Ofelia, äg Siw Franzén Follingbo

Rörligt spår
Intresset för rörliga spår har varit extra stort i år vilket är glädjande. Även i år fick vi beviljat att anordna rörliga spår från 15 april till 20 november. Under året har vi genomfört inte mindre än 36 rörliga prov.

Stort tack till alla engagerade domare.  

Klubbmatch

Deltagarna att representera GTK i klubbmatchen som arrangerades av oss mot SSRK, den 27 maj, blev Fagermons Ofelia, Zelmaas Faxe och Quickmatch Svala Virre, tyvärr förlorade vi matchen.

Viltspårkommittén
I viltspårkommittén ingick Roland Johansson, Pia Ahlqvist och Christer Christiansson.

Drevprov

Drevprov (Särskilt prov)

Under januari startade endast 1 hund på drevprov tyvärr utan pris. Under hösten startade också endast en hund men fick desto bättre resultat och fick ett D-cert på rådjur.

Ordinarie drevprov I

Till årets första ordinarie drevprov som avgjordes 16-19 november kom endast tre hundar till start men två var å andra sidan från fastlandet vilket var glädjande att dom behagat åka så långt för att tävla.  Resultatet blev två förstapris och ett andrapris där vår medlem Krutbrännarens Lexi erhöll ett förstapris med 42 p, ägare Lena Olofsson, Hejnum.

Ordinarie drevprov II

Årets andra ordinarie drevprov flyttades till januari pga dåligt före. Till start kom fyra hundar och alla fick ett förstapris. Bäst gick det för Rågläntans Z-a, ägare Jörgen Samuelsson, Visby. På delad tredjeplats kom Krutbrännarens Lexi 43p, ägare Lena Olofsson, Hejnum och Jycklodrevets Tjavo 43p, ägare Bengt Kristansson, Visby.

 

Klubbmästare drev2021
Klubbmästare Drev 2021 blev strävhårstaxen Rågläntans Z-a, KN, äg Jörgen Samuelsson Fole.  Grattis!
Tack!
I övrigt stort tack till markupplåtare, fullmäktig, domare och övriga funktionärer.

Drevprovskommittén

I drevprovskommittén ingick Sanna Björklund, Johan Hellström och Roger Johansson.

SM

Viltspår

GTK beslutade att inte skicka en representant till Viltspår-SM 2021.

Drev

GTK’s representant Ryssmarkens Anna-Siwan, ägare Marie Sellberg, stod som reserv men fick tyvärr inte starta på drev-SM 2021.

Taxens dag

Inställt på grund av pandemin.

Nya champion  

Svensk utställningschampion

Inga nya utställningschampion för året.

Svensk Drevchampion

Rågläntans Z-a, ägare Jörgen Samuelsson Fole

Krutbrännarens Lexi, ägare Lena Olofsson Hejnum

Svensk Viltspårchampion

Inga nya viltspårchampions för året.


Styrelsen vill i sammanhanget uppmana alla ägare till nyblivna champion att meddela Carina Eskelin om detta.


Årets unghund2021

Vandringspriset ”Ellys Minne” 2021 till Bästa unghund under 30 månaders ålder tilldelas Rågläntans Z-a, ägare Jörgen Samuelsson Fole.

Årets jakthund 2021

Vandringspriset ”Åkes minne” 2021 till bästa hund på både spår och drev, tilldelas Rågläntans Z-a, ägare Jörgen Samuelsson Fole.

Årets tax 2021

Årets Tax 2021 blev Rågläntans Z-a, ägare Jörgen Samuelsson Fole med poäng från alla tre meriterande egenskaper, drev, spår och utställning.

Domare

Roland har varit utbildningsansvarig för viltspårdomare.  

Inga nya spårdomare är under utbildning. Vi tar tacksamt emot tips på någon som skulle vilja bli domare. Vi behöver bli fler!    

Roland har även varit ansvarig för drevprovsdomarna.
Vi har för närvarande en ny drevprovsdomare under utbildning. Vi hälsar nya elever hjärtligt välkomna.

Avelsråd

Carina Eskelin har varit avelsråd för samtliga hårlag. Tack för förtjänstfullt arbete.

Hemsidan

Hemsidan har varit mycket välbesökt och vår webbmaster Christer Eskelin uppdaterar löpande hemsidan. Här kan man se vad som är på gång inom klubben, aktiviteter, fina bilder, anmälningsblanketter, resultat och en hel del annan information.  Hemsidan www.gotlandstaxklubb.nu  har  haft flera tusen besökare vilket tyder på stort intresse att följa klubbens verksamhet. Vill man ha in material på sidan, skicka mejl till This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Vi finns även på Facebook.

Slutord

Ännu ett år har gått. Ett år som verkligen inte varit som andra år på grund av den rådande pandemin. Mycket av vår planerade verksamhet har tyvärr fått ställas in vilket vi givetvis tycker är tråkigt men vi respekterar de beslut som SKK och myndigheter varit tvungen att fatta för allas vårt bästa.

De aktiviteter vi trots allt kunnat genomföra hade inte varit möjligt utan intresserade medlemmar, medlemmar som ställer upp på våra aktiviteter, som välvilligt skänker priser till tävlingar och lotterier, ställer upp som funktionärer och domare, eller som stödjer eller sponsrar på annat sätt.

Till alla dem som hjälpt oss, som bidragit på något sätt i stort som smått, ett  

STORT och varmt TACK!   Vi hoppas Du känner dig träffad!

Januari 2021

Joakim Åberg

Pia Ahlquist

Christer Christiansson

Roland Johansson

Roger Johansson

Carina Eskelin

Sanna Björklund

Johan Hellström

Linnéa Björkegren

 

 

 

English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Copyright 2013 Gotlands Taxklubb | Created by R.Martis / WisPrint AB with QualityJoomlaTemplates. Custom text here